Di Luciana Ventre


U rilogiu, chidhu arretu e suori
Pari cà è fermu ma ambeci signa l’uri,
avi cent’anni ma è drittu e mponenti
e senti tutti i discurzi di la genti

speci i chidhi chi mai su cuntenti
e vannu videndu fatti vecchi e recenti
e non avendu nent’autru da fari
si passanu lu tempu a murmuriari

ma pronti su u nci mangianu cu l’ossa
a chidhi foresteri chi peè sbagghjiu
muntuganu Rosarnu o i rosarnisi
puru ca dinnu cosi belli assai.

Ma è cosa loro e sulu a loro
Mu jettanu Rosarnu nt ana fossa.
Ma l’uri e u tempu passanu lu stessu
E u rilogiu pari ca’ ndi dici:

“ Figghjioli belli, paisani cari,
i manichi v’aviti e mpaddari
parrati i menu e dativi da fari
ca lu paisi nostru è bellu assai
ed è peccatu grandi comu o mari
se l’anni passanu e nui u dassamu stari….”

La poesia è edita in Kiwi, deliziosa guida di Rosarno

L’immagine è la copertina di Kiwi, deliziosa guida di Rosarno e raffigura sullo sfondo il campanile dell’orologio. Foto di Alessio Alberico


Luciana Ventre è nata a Rosarno il 30 giugno 1950, quarta di sette figlie di Carmela Gangemi e Domenico Ventre. Diplomata all’Istituto Magistrale “Corrado Alvaro” di Palmi e laureata in Materie Letterarie presso l’Università degli Studi di Messina. Dal 1970 ha cominciato a insegnare presso scuole di vario ordine e grado, dalla primaria al liceo. Nel 1977 sposa Giuseppe Prestia dal quale ha un figlio, Antonio. Attualmente è in pensione. I suoi hobby sono la fotografia, la lettura, i viaggi, la cucina, la bicicletta. Cura una pagina facebook di Rosarnesi che vivono fuori da Rosarno.